free website builder

liveHR
Platforma de gestionare
a resurselor umane   

Găsești ușor și rapid candidații
potriviți pentru compania ta

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Mobirise

Inovația adusă de soluția liveHR în gestionarea personalului

 • interviuri online cu generare de profil psihologic prin analiza vorbirii;
 • calculul automat de relevanță privind experiența prezentată în CV-urile colectate, în corelație cu criteriile/ necesarul de selecție/recrutare;
 • indentificarea cuvintelor cheie a CV-urilor candidaților (pentru căutări, indexare)
 • elaborarea automată a unui profil Social Media a candidatului utilizând tehnici de Social Data Mining (identificarea tipologiei de profil a candidaților, modele comportamentale, conexiuni, evenimente, arii de interes);
 • propunerea de CV-uri la poziții de recrutare prin evaluarea relevantă a competențelor;
 • Interviuri online – video cu înregistrarea interviului și salvarea transcrierii interviului;
 • fișe de post, obiective, monitorizarea indicatorilor de performanță a angajaților, propunerea unui necesar de traininguri pe verticalele din industrie;
 • flux tracking candidat/ angajat: statusuri, notificări, responsabili alocați pe etape flux, evaluări, obiective.

Avantajele utilizării soluției liveHR în procesul de recrutare:

• platformă unică pentru managementul proceselor de Recrutare, Integrare, Evaluare si Training candidați;

• soluție intuitivă pentru a-i ajuta pe angajatori să identifice rapid canditații potriviți;

• este o aplicație web responsive. O experiență excelentă de navigare atât pe dispozitive mobile, cât și pe PC.

• abordarea modernă și facilă a monitorizării candidatului într-un mediu colaborativ;

• asigură o experiență minunată a candidaților pe întreg procesul de recrutare. Interacțiune eficientă, obiectivă și colaborativă cu angajatorii.

• ajută la creșterea încrederii în procesul de recrutare datorită utilzării instrumentelor inovative: interviuri video, instrumente de evaluare pentru profilul tehnic și cel psihologic.

Funcționalități inovative ale soluției liveHR

În plus, modulul va permite o serie de funcționalități inovative cum ar fi:

Mobirise
 • preluarea automată a CV-urilor (din site-uri web, scan, e-mail, etc). Oferă posibilitatea de preluare automată a CV-urilor din site-urile specializate în functie de criterii specifice sau cuvinte cheie, având facilități de integrare cu site-urile specializate de recrutare;
 • posibilitatea de distribuire automată a anunțurilor de recrutare pe platforme de social media, forumuri de discuții profesionale, blog-uri.
 • posibilitatea de căutare a datelor relevante în Social Media utilizând cuvinte cheie din CV-ul candidatului și alcătuirea unui profil de tip “social media” cu informațiile colectate.
 • analiza vorbirii (analiza formală) din timpul interviului și crearea unui profil psihologic al candidatului. Se vor viza în special însușirile de ordin fizic ale vorbirii, intensitatea medie a sunetelor (sonoritatea): fluenţa, debitul sau viteza, intonaţia, pronunţia.
 • calcul automat de relevanță a CV-urile colectate, comparativ cu criteriile/ necesarul de selecție/ recrutare și propunerea selecției de CV-uri relevante.
 • planificarea și derularea interviului video - online cu functionalități inovative, precum:
 • înregistrarea a interviului în baza de date;
 • salvarea pentru transcrierea textului din cadrul interviului.
 • posibilitatea de utilizare simultană a unor formulare de evaluare pe perioadă a derulării interviului online.
 • modul de testare/ evaluare online a cunoștintelor (cu supraveghere video, în timp real pe o durată limitată). Platforma va avea predefinite teste de evaluare psihologică (4 teste predefinite) și teste de evaluare a cunoștintelor profesionale specifice funcției/ poziției deschise (40 de teste specifice);
 • modul de organizare a unor sesiuni online de tip webinar, utilă în diverse procese de recrutare speciale și duce la creșterea reputației pozitive a companiei.

Modulele platformei

Platforma online liveHR va permite corelarea și standardizarea mai multor procese specific gestionării resurselor umane, oferind instrumente și functionalități inovative ce vor ușura procesarea datelor.

Produsul dezvoltat liveHR va conține următoarele module:

Modulul de recrutare

Modulul de recrutare va permite gestionarea proceselor de recrutare ale companiei și va avea următoarele funcționalități:

Mobirise
 • gestionarea întregului flux decizional și monitorizarea în timp real a procesului de recrutare pentru fiecare angajat în parte, prin:
 • posibilitatea definirii de proiecte de recrutare pentru pozițiile vacante;
 • personalizarea fluxului de recrutare în funcție de etape;
 • gestionarea întregului flux decizional și monitorizarea în timp real a procesului de recrutare pentru fiecare angajat în parte;
 • urmărirea statusului candidaților în cadrul procesului de recrutare;
 • alocarea de persoane responsabile fiecărei etape din cadrul procesului de recrutare;
 • transmiterea de notificări persoanelor responsabile, la calificarea unui nou candidat într-o etapă nouă a procesului de recrutare;
 • posibilitatea de a planifica activitățile în cadrul unei etape sau unui proiect;
 • delegarea de activități inițiate în cadrul sistemului;
 • transmiterea de mesaje pe e-mail candidaților la finalul unei etape în cadrul procesului sau la finalul proiectului;
 • adăugarea etichetelor pentru o mai bună gestiune a proiectelor;
 • posibilitatea împărtășirii către alt utilizator a listei de candidați;
 • posibilitatea de a adăuga etichete pentru fiecare candidat, utilizate ulterior pentru filtre;
 • definirea șabloanelor de mesaje;
 • posibilitatea păstrării istoricului comunicației cu candidații;
 • arhivarea automată a CV-urilor candidaților la finalul fiecărui proiect;
 • acceptarea încărcării mai multor formate de fișiere – doc, docx, pdf, rtf, text, html;
 • indexarea automată la preluarea documentelor în baza de date, indiferent de sursă și format;
 • detectarea și consolidarea automată a candidaților duplicați;
 • posibilitatea actualizărrii CV-ului chiar de către candidat;
 • căutarea avansată a CV-urilor în baza de date, inclusiv în textul CV-urilor, în funcție de criterii predefinite;
 • configurarea rapoartelor.

Modulul de integrare a angajatului

Modulul de integrarea a angajatului va oferi funcționalități ce vor facilita procesele de integrare a noilor angajați în companie. Platforma oferă o serie de funcționalități care facilitează această etapă:

Mobirise
 • posibilitatea de utilizare/ alocare de fișe de post specifice (platforma va conține și propune fișe de post specifice pentru 40 de funcții existente în 10 verticale de industrie);
 • alocarea unor indicatori de performanță specifici corelați cu obiectivele poziției/ funcției respective. Platforma conține și propune 80 de indicatori de performanță specifici, doi pentru fiecare funcție predefinită;
 • posibilitatea de instruire online a noului angajat (individual sau sub forma unei sesiuni de tip webinar), privind sarcinile și responsabilitățile ce îi sunt repartizate.

Modulul de evaluare și monitorizare

Mobirise
 • definirea de organigrame organizaționale cu responsabilități și obiective individuale sau departamentale;
 • gestionarea categoriilor de teste implementate și posibilitatea de creare și implementare de noi teste de evaluare, bazate pe ținte/ obiective, conform specificului activităților derulate de organizaţie;
 • gestionarea accesului în procesul de evaluare:
 • pot fi mai mulți evaluatori în cadrul aceluiaşi proces de evaluare;
 • pot fi evaluate persoane individual, cât și eșantioane reprezentative de persoane, sau departamante întregi, accesul fiind bazat pe roluri bine definite;
 • generarea automată a profilului angajatului evaluat împreună cu metodele/recomandările de îmbunățățire a potențialului pe segmentele deficitare;
 • monitorizarea continuă a gradului de realizare a unor obiective de performanță stabilite pentru angajatul evaluat, conform cu specificul activităților pe care le derulează;
 • gestiunea trainingurilor/ instruirilor și certificărilor ale angajatului. Platforma oferă instrumente pentru evidența diplomelor/ certificărilor, a cursurilor derulate (la terți sau interne, a calificărilor, a specializărilor, etc;)
 • funcționalități de webinar (pentru prezentari/instruire online de la un prezentator catre mai multi angajati sau candidati la un post anume);
 • raportări diverse.

Modulul de administrare

Mobirise

Modulul de administrare va permite actualizarea și configurarea unor parametri ai aplicațiilor fără intervenția furnizorului. Acesta va avea următoarele functionalități intuitive:

 • administrarea aplicației se va putea efectua de către persoanele din cadrul companiei, fără o pregătire de specialitate în domeniul informatic și fără a fi necesară prezența unui reprezentant din partea AVANT Consulting, furnizorul soluției.
 • produsul realizat permite gestionarea utilizatorilor și a grupurilor/rolurilor direct din sistem.
 • autentificarea se va putea face pe bază unui utilizator și unei parole sau pe baza informațiilor din Active Directory.
 • acordarea drepturilor de acces se va face prin stabilirea drepturilor la nivel de grup/ rol și/sau la nivel individual.
 • securizarea datelor se va face pe mai multe niveluri: aplicație, bază de date, tabelă, unitate organizatorică.

Media

CONTACTEAZA-NE ACUM!

Echipa liveHR iti va oferi toate informatiile de care ai nevoie!
Lasa-ne datele tale de contact si vom fi incantati sa te ajutam!
AVANT CONSULTING S.R.L
Sediul social: Str. Făinari, Nr. 3, Sector 2, Bucureşti
Cod Poştal: 021221
Tel: 0372.741.751
Fax: 0314.379.430

Denumirea proiectului: LIVEHR – PLATFORMA DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Editor: Avant Consulting
Data: Ianuarie 2019
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.